Zdena Fibichová: Kresby, plastiky

date of exhibition: 1986
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská