Zdena Fibichová: Kresby a drobná plastika

date of exhibition: 1990/09/06 - 1990/10
institution: Zámek Zbraslav
type of exhibition: autorská

notes:
Malá galerie sbírky moderního sochařství