Lada Hubatová - Vacková: Krystal a kaleidoskopická abstrakce. Obrazy ve vědě a umění na počátku 20. století

date of exhibition: 2008/11/18
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
místnost č. 115