Lada Hubatová - Vacková: Krystal a kaleidoskopická abstrakce. Obrazy ve vědě a umění na počátku 20. století

date of exhibition: 2008/11/18 18:30
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, místnost č. 115
type of exhibition: přednáška/projev