Jan Paul: Výběr z tvorby / Selected Works - Pimprlový epos a Jiné obrazy / Puppet Epic and Other Paintings

date of exhibition: 2000/03/22 - 2000/04/16
institution: Mánes
type of exhibition: autorská