Jan Konůpek (1883-1950): Grafické dílo ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové

date of exhibition: 2003/07/03 - 2003/09/14
institution: Vlašský dvůr
type of exhibition: autorská