Pavel Carlsbader, Uta Dorra: Vertikální formy

date of exhibition: 2007/05/10 - 2007/06/30
institution: Sankturinovský dům
type of exhibition: kolektivní