Jarmila Kalašová: Prosté motivy

date of exhibition: 1996/07
institution: Muzeum policie České republiky
type of exhibition: autorská