Pavel Carlsbader, Uta Dorra: Dvojice - různé pozice, umění papíru

date of exhibition: 1998/05/06 - 1998/06/28
institution: Sankturinovský dům
type of exhibition: kolektivní