Karel Haruda: Hudba - inspirace

date of exhibition: 1981/05/21 - 1981/06/04
institution: Dům kultury pracujících Vítkovických železáren Klementa Gottwalda
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava v rámci Hudebního festivalu socialistických zemí Janáčkům máj 1981 v Ostravě.