Jaroslav Heřmanský

date of exhibition: 1981/09 - 1981/10
institution: Východočeská galerie v Pardubicích
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava uvedena v seznamu vystavených prací přiloženému ke katalogu Jaroslav Heřmanský z roku 1977 vydaný Východočeskou galerií v Pardubicích.