Bohuslav Martinů a Alén Diviš: Veřejná prezentace speciálního čísla časopisu Hudební věda se samostanou obrazou přílohou ke studii PhDr. Jaromíra Zeminy

date of exhibition: 2003/09/23
institution: Akademie věd ČR, sál č. 206
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Součástí programu bude promítnutí dokumentárního filmu o Alénu Divišovi Sbohem slunce, s komentářem režiséra Martina Řezníčka