Menší hra. Imaginativní umění

date of exhibition: 1969/06/06 - 1969/06/30
institution: Vlašský dvůr
type of exhibition: kolektivní