Dílčí výstava Ars klubu

date of exhibition: 1972 - 1972/10/29
institution: Vlašský dvůr
type of exhibition: kolektivní