Delftská fajáns

date of exhibition: 1973/03 - 1973/06
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní