Leny Aardse: Záznam vzpomínek / Shaping of the memory

date of exhibition: 1997
institution: Muzeum Chodska
type of exhibition: autorská