Milan Albich: Obrazy, kresby, knižní grafika

date of exhibition: 1978/03/16 - 1978/04/09
institution: Malá výstavní síň
type of exhibition: autorská