Milan Albich: Cestovní deník ze Sovětského svazu

date of exhibition: 1963/11/08 - 1963/12/01
institution: Městská osvětová beseda
type of exhibition: autorská