Milan Albich: Obrazy, kresby

date of exhibition: 1961/04/16 - 1961/05/07
institution: Městská osvětová beseda
type of exhibition: autorská