Salcmanova škola

date of exhibition: 2010/01/14 - 2010/03/07
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní

notes:
nadzemí a podzemí