Zdeněk Felix: Z očí do očí

date of exhibition: 2009/10/21
institution: Dům U Kamenného zvonu
type of exhibition: beseda/diskuse

notes:
Blažejovna