Jan Aniserowicz: Obrazy

date of exhibition: 1985/04
institution: Polské informační a kulturní středisko
type of exhibition: autorská