Jana Apetauerová - Medková: Kresby, obrazy

date of exhibition: 1993/04/16 - 1993/05/11
institution: Galerie mladých
type of exhibition: autorská