Po sametu / After Velvet. Současné české umění s přesahy do minulosti / Contemporary Czech Art with Past Connotations

date of exhibition: 2009/11/17 -
institution: Dům U Zlatého prstenu
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Dlouhodobá expozice Po sametu zahrnuje generačně vzdálené umělce. Kromě autorů, kteří si během dvaceti let svobody založili vlastní "školy" a začali vychovávat vrstvu nastupujících tvůrců, představuje i výrazné osobnosti výtvarného světa, legendy českého umění 20. století, jejichž tvorba sahá hluboko před rok 1989.
Galerie hlavního města Prahy pořádala od druhé poloviny osmdesátých let klíčové výstavy věnované soudobému českému umění a současně zakoupila velké množství výtvarných prací od autorů, již se postupně vyprofilovali. Jádro této expozice tvoří sbírkové fondy GHMP, doplněné o zápůjčky ze soukromých sbírek a galerií.
Velký důraz je v expozici Po sametu kladen na uvedení generace mladých tvůrců, kteří tematizují formální možnosti malby a fotografie, nových médií a způsoby využití výstavního prostoru.
Výstavní projekt Po sametu hledá souvislosti ukryté v emocionální a kulturní paměti člověka. Ve čtrnácti částech se prezentují díla různých médií a dobových tendencí, jejichž zvrstvení vychází z poznání dynamické scény nejen umění devadesátých let, ale i začátku nového milenia. Po sametu představuje návštěvníkovi české vizuální umění převážně z posledních dvaceti let nečasově, nazírá na ně jako na proměnlivou strukturu. Potlačením chronologického řazení a vzájemnou rytmizací generačně vzdálených umělců vznikají netušené paralely, otevírá se prostor pro nové výklady.
zdroj - www.ghmp.cz