Limity těla / Body Limits

date of exhibition: 2010/01/13 - 2010/02/05
institution: Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK)
type of exhibition: kolektivní