Kamil Vojnar: Flying Blind

date of exhibition: 2010/01/14 - 2010/03/14
institution: Leica Gallery Prague
type of exhibition: autorská

notes:
-
Leica Gallery Prague je potěšena, že může představit práce rodilého čecha Kamila Vojnara poprvé v České republice. Kamil Vojnar se narodil na Moravě, v Československu roku 1962, v letech 1976-1981 studoval grafickou školu v Praze a v roce 1985 odešel studovat do Ameriky – na Philadelphia Art Institute. v roce 1989 se přesunul do New Yorku, kde pracoval pro mnohá grafická studia a pak také na volné noze – zabýval se převážně grafikou knih a přebalů CD, zatímco svou vlastní tvorbu zasílal fotografickým agenturám. Později se Vojnar přesunul to Paříže a následně do St. Remy de Provence, kde žije a pracuje dosud.
Veden svými vnitřními pohnutkami, zkoumá Vojnar skryté kouty lidské duše, kde sídlí naše emoce. Svými obrazy nám sděluje své osobité vize, své reakce na rozporuplný svět, který ho obklopuje. Svět, ve kterém je tolik krásy a tolik utrpení, které se velmi často odehrávají v jednom a tom samém okamžiku, v jediné minutě, hodině, v místech těsně sousedících nebo na míle od sebe vzdálených. Tyto pocity se upřímně a nezakrytě odrážejí v jeho obrazech zobrazeny se silnou osobní intenzitou.
Mokrý anděl stojící v koupelnové vaně, padající muž se široce roztaženýma rukama, dívka ležící v trávě a hledící k nebi. Náznaky k pochopení jeho tvorby možná můžeme najít v autorových slovech: Všichni začínáme svůj život neposkvrněně bílí a nevinní, ale životaběh nás trhá a smýká znovu a znovu, s větší či menší intenzitou. Ve Vojnarových obrazech je obsažen jistý druh úniku před světem - jsou opravdové a krásné a mají zpravidla tendenci skončit na té temné straně.
„To co, mě inspiruje, je rozporuplnost světa, v němž žijeme. Vedle sebe je tolik krásy, ale zároveň tolik utrpení. Ale je tu ještě další svět – svět “kdesi - jinde”. Svět, odkud beru inspiraci, který mi dává intuici a vede mou ruku. Je to prostor mezi nebem, zemí a mou myslí a srdcem, kde se dějí věci, které sice plně nechápeme, ale bez něhož by byl svět ještě více šedivý. Snažím se prozkoumat zákoutí naší duše, kde sídlí emoce. Emoce jako reakce na svět venku, které se zde střetávají a našimi nejosobnějšími pocity. Neboť nepláčeme z nesmírného smutku a štěstí zároveň? Moje pracovní metoda je opravdu hodně – “flying blind” (tvorba naslepo), neboť jako fotograf a malíř jsem samouk. Nerespektuji zavedené techniky a postupy, kombinují jednotlivé části, tak jako sestavujeme sen z uplynulé noci. Z útržků a kousků. Nechávám intuici a materiály, s nimiž pracuji, aby mě dovedly k nějakému výsledku, který však dlouho nepovažuji za konečný a přehodnocuji své obrazy znovu a znovu, stavím je do jiných logických souvislostí a dalších kontextů.
Moje výtvory jsou vyobrazeními převážně digitálně navrstvenými z mnoha fotografií a textur a pak vytištěné v malých edicích jako ink-jet tisky na fine-paper – na ušlechtilém papíru. Nebo jsou to vrstvené obrazy tištěné na thajském nebo japonském poloprůhledném papíru mounted upevněné na plátně nalakované olejem či voskem, někdy také domalované olejovými barvami. Nevím, kam jdu, ale vím, že se tam dostanu.“ Kamil Vojnar.
zdroj - www.lgp.cz