Ladislav Hodný - Ateliér Hodný

date of exhibition: 2010/01/26 - 2010/02/07
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
V umění a uměleckém řemesle existuje jen málo jmen či názvů ateliérů, pod nimiž se skrývá práce několika generací nadaných tvůrců. Jedním z nich je Atelier HODNÝ. Na výstavě se stejnojmenným názvem mohou návštěvníci spatřit uměleckou rodinnou tradici v té nejčistší podobě.Tři generace knihařů, malířů i dekoratérů, tři dobově podmíněné pohledy na svět a umění kolem nás. Klasická krása až puristicky dokonalé knižní vazby zakladatele rodu, knihaře Ladislava Hodného, řemeslně zvládnuté a zároveň aktuálně moderní vazby jeho syna v kontrastu s volnou malířskou tvorbou až po smělá vystoupení obou vnuků, dědiců rodinné tradice knihařské i malířské - to vše je k vidění na výstavě v Nové síni nazvané prostě Ateliér Hodný.
zdroj - http://vystavy.kdykde.cz