Trial

date of exhibition: 2009/12/10 - 2010/02/05
institution: Rakouské kulturní fórum
type of exhibition: kolektivní