Raquel Mendes: Konzultační hodiny

date of exhibition: 2009/12
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: hostující umělec