Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy

date of exhibition: 2010/01/28 - 2010/04/25
institution: Arcidiecézní muzeum
type of exhibition: kolektivní