Božena Augustínová

institution: Mestská organizácia Zväzu slovenských výtvarných umelcov
type of exhibition: autorská