Ilustrační tvorba

date of exhibition: 1961/03/07 - 1961/03/26
institution: Galerie mladých, U Řečických
type of exhibition: kolektivní