Alojzy Balcerzak: Obrazy, kresby a návrhy poštovních známek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Alojzy Balcerzak: Obrazy, kresby a návrhy poštovních známek