Petr Romanov: Vitamin E

date of exhibition: 2005/02
institution: etc. galerie
type of exhibition: autorská

notes:
-
Vitamin E je soubor obrazů vztahující se k procesu uzdravování lidského těla současnou medicínou, která na základě vědeckého výzkumu abstrahuje člověka do formy biochemických dějů. Děje na takovéto mikroskopické úrovni se mi jeví mimo veškeré etické soudy. A z mého vlastního pozorování se stávají vysoce estetickými. Myslím tím konkrétně rozdíl mezi onou „skutečnou“ mikroskopickou podobou, zachycenou na fotografiích, a zvláštní logikou vědeckých obrazových publikací, které byly mým zdrojem při práci. Proto jsem obrazy koncipoval ve dvou vrstvách, za prvé jsou to zabstrahované děje v podobě strukturních vzorců a schémat buněk, a druhou složkou jsou pak viry, bakterie, plísně a buňky, převzaté z reálných fotografií. Formu malby jsem zvolil z jednoduchého důvodu - oživuje mi schémata, svou podstatou racionální a odtažitá, a zbavuje je jejich strnulosti. Čímž pro mě dostávají zpět zlidšťující charakter.
Petr Romanov, 2005
zdroj - www.etcgalerie.cz