Lukáš Malina, Petr Motejzík: KurvaFix

date of exhibition: 2006/09
institution: etc. galerie
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Ahoj, Jikro, tak poslouchej,
žádný moudra Ti k tomu nenapíšu, snad se to Tebou zmiňované děvče - které se mi mimochodem doposud neozvalo, v tom vyzná a něco rozumného z toho vydestiluje.
Prostě se to má tak, že jsme se v práci setkali dva lidi, který měli permanentní "přetlak" (touhu konat něco více než práci samotnou), já nevím, jestli ho nazvat umělecký - možná má Lukáš k tomuto o dost serioznější postoj. Vzhledem k typu této práce (kdy jsme nuceni být 10-12 hodin denně kreativní, myšlenkově bryskní, či připraveni k přínosným brainstormingům nad daným tématem) jsme se vždy vrátili domů ve stavu zdechlém, ve kterém je člověk schopen jen pasivně konzumovat a napnutí plátna, či jen přemítání o "opravdovém" umění či spekulace nad rafinovaností rafanských akcí je opravdu - opravdu těžké a tak jsem tuto svoji nedefinovatelnou touhu uvolnil tím nejdostupnějším způsobem - technikou (čmárání fixkama, propiskama na kancelářský papír).
Když jsem zjistil, že se takhle nezávisle na sobě toho přetlaku se stejnou unaveností duševní i fyzickou a ještě ke všemu způsobem takřka shodným společně zbavujeme a že činnost "umělecky" vyšší nám činní značné problémy, nebylo daleko k tomu tuto činnost krapet usměrnit a vznikl tak i příznačný název "Kurva" (symbolizující tu touhu po umění - hahaha) a s ohledem na výše popsanou techniku i "Fix".
Každopádně dnes se má věc tak, že já jsem odsunul umění na vedlejší kolej a věnuju se žánru a ilustracím, kdežto Lukáš dal výpověď a napnul plátna a vrhl se do víru uměleckého provozu.
Tolik asi veškeré vstupní informace, které ti mohu poskytnout.
PS_hele, si vlastně uvědomuju, že ty naše čmáranice, jsou o dost upřímnější, než deníky, které si někdo píše s vědomím, že se pak někdy zveřejní - z toho bych blil, bylo nám asi líto je vyhodit a termín v ETC se tak neúprosně blížil....
PM
Petr Motejzík, 2009
zdroj - www.etcgalerie.cz