Martin Zet: Starý kokot

date of exhibition: 2008
institution: etc. galerie
type of exhibition: autorská

notes:
-
Smrtelně vážný manifest starých kokotů
Vědomi si toho, že se již po skutcích, které jsme vykonali a vzhledem k našemu věku, nemůžeme více znemožnit. V bezvýchodné situaci, ale při vědomí.
Myslíme si.
Že nic už nebude jako dřív. Že stav věcí je daleko vážnější, než nejvážnější dohady tvrdí. O věcech nemá smysl mluvit. Jsme-li veselí, pak naše radost je jen stínem radosti. Náš smích je nevědomá hysterická grimasa. Náš humor je trapný, protože prostě je trapný. Nemáme rádi a nemilujeme. Jsme plevel skepse, ironie a pohrdání.
Se zodpovědností nám vždy upíranou přísaháme.
Že to, co jsme, budeme i nadále. Budeme zraňovat naše přátele a blízké. Donutíme k slzám ty, co nás milují. Znevážíme vše pozitivní a pošpiníme vše krásné. Přivedeme sami sebe do ještě horší situace, než ve které se nacházíme. Veškeré prostředky záchrany i nabízenou pomoc použijeme v náš neprospěch.
To by snad stačilo.
Ivan Mečl, 2008
zdroj - www.etcgalerie.cz