Martin Kubíček: 1280 km from Prague

date of exhibition: 2009/02 - 2009/04
institution: Project Space uqbar
type of exhibition: autorská

notes:
-
Ve spolupráci s pražskou etc. galerií připravil experimentální prostor uqbar první samostatnou výstavu mladého českého umělce Martina Kubíčka. Jeho cykly kreseb a instalace jsou založeny na osobních dojmech, náladách a pocitech zachycených během jeho mnohačetných cest a následně zhuštěných do textů a obrazů. Všechny kresby jsou vytvořeny digitálně na počítači za využití možností moderních vektorových programů. Výsledné obrazy, založené většinou na fotografiích z cest, kombinuje autor s vlastními texty do komplexního celku, který má být čten lineárně. Text hraje v Kubíčkově tvorbě obecně důležitou roli a přejímá funkci obrazu.
Výstava 1280 km od Prahy odráží Kubíčkův zájem o vztah mezi textem a obrazem a jeho zálibu v lineární struktuře. Umělec ukazuje sérii 96 "romantických barevných tisků" pohlednicové velikosti, které jsou propojeny opakujícím se motivem mešity. Zážitky ze stovek různých mešit, které Martin Kubíček navštívil na cestách po jihovýchodní Evropě, Turecku a Iránu, tvoří pozadí pro deníkové vyprávění. Jednotlivé tisky představují autonomní umělecká díla, ale zároveň i celky, které jsou díky svému lineárnímu uspořádání v prostoru i ve vyprávění skládány z fragmentů v jednotlivých tiscích. Divák je vyzván, aby si prohlédl tuto neobyčejnou knihu a jsou mu kladeny následující otázky: Opravdu se to stalo? Jedná se o autentický příběh? Nebo je to celé smyšlené? Jaký je vztah mezi obrazy a textem? Je mezi nimi nějaká vazba?
Martin Kubíček to komentuje takto: "Nezajímá mě příběh, který v textu popisuji – mohl bych napsat o čemkoliv jiném, ať už by to mělo pointu či ne, neboť ta pro mne není vůbec důležitá – zajímají mne spíš okolnosti samotného vyprávění. Příběh sám je téměř zaměnitelný, strohý. A podobně, jako když se pokoušíme sdělit nesdělitelné a vsazujeme své příběhy do zcela nesouvisejích souvislostí, tak i zde obrázky, které na první pohled text doprovázejí, s ním ve skutečnosti vůbec nesouvisejí. Jsou to vlastně jen takové romantické obrázkové karty, moje sbírka mešit, které se ocitají vedle textu, ke kterému nemají prakticky žádný vztah. Přesto s ním a s formou jakýchsi upomínkových karet tvoří určitou náladu."
1 Výměnným projektem s pražskou etc. galerií iniciuje experimentální prostor uqbar dlouhodobou sérii výměn neziskových prostorů v Evropě pod názvem Small Structures Are Beautiful. 1280 km from Prague je druhá část výměnného projektu etc. galerie a berlínského uqbar, který podpořily Česko-německý fond budoucnosti, Berlínský senát, Dánská umělecká agentura a Goethe-Institut Praha.
Markéta Vinglerová, 2009
zdroj - www.etcgalerie.cz