Barokní umělecké řemeslo

date of exhibition: 2009
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní