Zbraslavský salon 2007

date of exhibition: 2007/11/03 - 2007/12/06
institution: Galerie Zbraslav
type of exhibition: kolektivní