Plakáty sametové revoluce 1989

date of exhibition: 2009/10/01 - 2009/10/19
institution: Czeskie Centrum Warszaw (České centrum Varšava)
type of exhibition: kolektivní