Plakáty sametové revoluce 1989

date of exhibition: 2009/10/20 - 2009/11/10
institution: České centrum Košice
type of exhibition: kolektivní