Plakáty sametové revoluce 1989

date of exhibition: 2009/11/17 - 2010/01/15
institution: Centre tchèque Paris (České centrum Paříž)
type of exhibition: kolektivní