Plakáty sametové revoluce 1989

date of exhibition: 2009/12/12 - 2009/12/23
institution: Zemský sněm Wiesbaden
type of exhibition: kolektivní