Dobroslav Foll: Ceci ou cela

date of exhibition: 2010/02/17
institution: Centre tchèque Paris (České centrum Paříž)
type of exhibition: křest/autogramiáda/odhalení

notes:
Hravý večer u příležitosti vydání stejnojmenné knihy z nakladatelství Tři mědvědi (Les 3 Ourses).
-
Malíř, grafik, karikaturista a ilustrátor, narozen 15. července 1922 ve Svítkově u Pardubic. Svoje studia začal na UMPRUM v Praze u profesora Richarda Landera. Poté navazuje na AMU V Praze u Josefa Nováka. Pracuje jako grafický redaktor v různých nakladatelstvích, ilustruje spoustu knih, kreslí karikatury a pracuje jako grafický designer. Je jedním ze zakládajících členů důležité umělecké skupiny Radar, která se podílela na uvolnění v 60. letech v Československu (1960 – 1970). Hlavními členy skupiny jsou Foll, Zdeněk Mlčoch, František Skála starší a Teodor Rotrekl. Brzy se k nim přidali umělci ze Skupiny 42, aktivní před převzetím moci komunisty v roce 1948: František Gross, František Hudeček a Ladislav Zívr. Doposud skupina čítá 25 členů. Dobroslav Foll je také autorem celé řady filmových plakátů (mezi nimi například 2001 – Vesmírná Odysea). Zemřel 18. ledna 1981 v Praze.
Asociace Tři medvědi byla založena knihovníky v roce 1988. Chrání umělce, jejichž práci se jim líbí, šíří nevypátratelné knihy, pořádá a organizuje výstavy. Orientují se spíš na veřejné knihovny, které jsou k dispozici všem. Asociace se účastní veletrhů uměleckých knih a knih pro děti. Spolupracuje s nakladatelstvím Corraini a MeMo, která spravuje kolekci Tři medvědi. Pořádá školení ohledně knih autorů ze svého portfolia, vydává různé katalogy a nemnoho samostatných knih.
zdroj - www.czechcentres.cz