Czech Art. 20 rokov po... / 20 Years after...

date of exhibition: 2010/01/09 - 2010/03/07
institution: Danubiana Meulensteen Art Museum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výběr z tvorby českých malířů, sochařů a grafiků z let 1989 –2009. Vystavující umělci: Michal Cihlář, David Černý, Xénia Hoffmeisterová, Boris Jirků, Jiří Kornatovský, Martin Mainer, Vladimír Merta, Stefan Milkov, Petr Nikl, Pavel Piekar, Veronika Richterová, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, František Skála, Jiří Sopko, Čestmír Suška, Michal Šarše, Margita Titlová-Ylavsky, Roman Trabura a Jasan Zoubek. Věčšina z těchto umelců laboruje v oblasti expresivních forem figurace a v osmdesátých letech iniciovala postmodernou estetiku v českém umění, která v mnoha případech přešla do postkonceptuálních stratégií, umění akce a performance. Výstava se koná pod záštitou J.E. Jakuba Karfíka velvyslance ČR na Slovensku.
zdroj - www.czechcentres.cz