Libor Stavjaník: Eine Garage zum Verkaufen

date of exhibition: 2009/11/18 - 2010/02/21
institution: Tschechisches Zentrum München (České centrum Mnichov)
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava fotografií Libora Stavjaníka (Zlín) v Českém centru vychází z jeho dlouhodobého projektu nazvaného "Garáž na prodej". V rámci vernisáže výstavy Zlín - Modelové město moderny v Pinakotéce moderny se uskuteční rozhovor o fenoménu jihomoravského města Zlín.
Na černobílých fotografiích zachycuje autor své okolí, konkrétně obytné domky Baťových pracovníku ve Zlíně, které jsou výjimečně fotogenické. Tak jak se proměnuje životní styl jejich obyvatel, mění se i zařízení, dispozice a exteriér domu. Některé z nich už byly dokonce zbourány. Každý obytný dům a jeho obyvatelé jsou zachyceni na 3-6 fotografiích.
Moderní rozvoj města Zlína je v letech 1923 – 1938 úzce spojen se jmény Tomáš a Jan Antonín Baťa. Zlín se jako místo první obuvnické továrny firmy Baťa stal modelovým městem, v němž bylo školství, organizace práce soukromý život a architektura, resp. urbanistika podřízeny jednomu jedinému cíli: ekonomickému zisku. Baťovo pojetí společnosti, které zahrnuje všechny oblasti života a práce a funkcionalistická architektura Zlína na sebe vždy znovu přitahují pozornost a obdiv politiků a architektů.
Rozličným aspektům „fenoménu Zlína“ se v letošním roce věnovala výstava v pražské Národní galerii nazvaná Fenomén Baťa. Její modifikovaná verze bude od letošního podzimu k vidění v Muzeu architektury TU Mnichov. V květnu letošnío rok se také v Praze a Zlíně konalo mezinárodní sympozium Utopie moderny : Zlín, které poprvé spojilo historický rozbor s pohledem na současnost a budoucnost města. Sborník příspěvků ze symposia vyjde v polovině listopadu.
V diskusi v Českém centru Mnichov se bude ještě jednou hovořit o jednotlivých aspektech tohoto moderního industriálního města a o otázkách urbanismu, budoucnosti moderního architektonického dědictví a o propojenosti architektury a společnosti. Pozvání k diskusi přijali: Regina Bittner (Bauhaus Dessau), Ladislava Horňáková (Krajská galerie výtvarných umění Zlín), Katrin Klingan (Zipp – česko-německé kulturní pprojekty), Winfried Nerdinger (Muzeum architektury TU Mnichov) a Vladimír Šlapeta (Fakulta architektury, VUT Brno).
Více informací také na: www.projekt-zipp.de/cz, www.architekturmuseum.de
zdroj - www.czechcentres.cz