Thomas Mayer - fotograf

date of exhibition: 2010/02/17 - 2010/04/11
institution: Dům umění
type of exhibition: autorská

notes:
Kabinet architektury