Technické a industriální památky v České republice

date of exhibition: 2009/02/09
institution: DOX, kavárna
type of exhibition: přednáška/projev