Představují se...! Pedagogové Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

date of exhibition: 2010/02/16 - 2010/04/05
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: kolektivní

notes:
zámecká jízdárna