Pozitivní dezorientace

date of exhibition: 2010/02/04 - 2010/03/21
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: kolektivní