Mezinárodní keramická sympozia 1996-2008

date of exhibition: stálá expozice
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: kolektivní

notes:
stálá expozice (65411)